பொலிஸ் மறுசீரமைப்புக் குழு

முகவரி:
சட்டம், ஒழுங்கு மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சு
14 வது மாடி, "சுஹுருபாய"
பத்தரமுல்ல,
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 112 186 101
ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.